Regulamin usług teleinformatycznych

 1. Formalne
  1. Regulamin będzie dostępny na jednej z podstron serwisu http://wiki.hackerspace-krk.pl
  2. Regulamin może ulec zmianie w dowolnej chwili i obowiązuje po 30 minutach od czasu opublikowania. Powiadomienia o zmianie powinny (ale nie muszą) trafić przynajmniej na jedną z grup dyskusyjnych Społeczności lub bezpośrednio do osób mających dostęp do usług.
  3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony dostępu do usług. Dostęp do usług zablokować mogą członkowie Zarządu, Rady lub NOC.
 2. Ogólne
  1. Wszystkie usługi świadczone są na zasadzie dobrej woli, bez żadnych gwarancji.
  2. Wszelkie uwagi, sugestie, problemy powinny być zgłaszane na adres e-mail: noc@hackerspace-krk.pl
  3. Fundacja nie odpowiada za utracone dane (zarówno w przypadku awarii jak i nieuwagi administratorów/użytkowników).
  4. Fundacja nie odpowiada za działania użytkowników - każdy użytkownik jest odpowiedzialny za swoje akcje.
  5. Wszelkie działania podejmowane przez użytkowników muszą być zgodne z polskim prawem.
  6. Akcje użytkowników mogą być logowane w zakresie wymaganym przez polskie prawo lub pozwalającym na ustalenie inicjatora danej akcji.
  7. Dostęp do infrastruktury dostęp mają jedynie osoby opłacające składkę. Fundacja zastrzega sobie możliwość indywidualnego pominięcia tego wymogu lub nałożenia dodatkowych obostrzeń.
  8. Celem infrastruktury teleinformatycznej jest udostępnienie platformy do rozwoju umiejętności jej użytkowników. Celem platformy nie jest świadczenie usług hostingowych (lub innych dostępnych) jako takich, ale możliwość zapoznania się z ich przykładowymi ograniczeniami technicznymi, możliwościami, sposobami konfiguracji i utrzymania oraz rozwój kompetencji zawodowych w tym zakresie.
  9. Zgodnie z poprzednim punktem dostępna infrastruktura stanowi raczej „laboratorium” do testów różnych rozwiązań technicznych i należy mieć to (oraz implikacje z tego wynikające) na uwadze wykorzystując ją.
  10. Zasoby dostępne dla pojedynczego użytkownika mogą być limitowane, aby zapewnić miejsce innym użytkownikom. Limity mogą być negocjowane z administratorami.
 3. Netykieta
  1. Dobrym wyznacznikiem tego co powinno się robić a co nie jest tzw. „netykieta”. https://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta
  2. W szczególności:
   1. nie należy utrudniać pracy innym użytkowników
   2. nie należy niszczyć efektów ich pracy bez ich zgody
   3. nie należy zaśmiecać dysków, łącz i innych mediów
   4. nie należy rozsyłać spamu
   5. bardzo mile widziane jest za to dzielenie się wiedzą i wzajemna pomoc, wymiana doświadczeń
 4. Wi-Fi
  1. Obowiązującymi sieciami Wi-Fi są „Hackerspace-krk” oraz „Hackerspace-krk 5GHz”.
  2. Hasło do ww. sieci jest dostępne w Siedzibie.
 5. VPN
  1. VPN zapewnia dostęp do (przynajmniej części) infrastruktury niedostępnej z zewnątrz.
  2. W tym momencie VPN nie zapewnia dostępu do Internetu.
 6. Laboratorium sieciowe
  1. Zasady korzystania z laboratorium sieciowego będą opisane w osobnej notatce dostępnej na ww. wiki lub wydrukowane i dostępne fizycznie w okolicy laboratorium sieciowego.
 7. Kolokacja
  1. Prośby o kolokację będą rozpatrywane indywidualnie (dostępne miejsce w szafie, pobór prądu, dostępne adresy IP,…).
  2. Kolokacja będzie wymagała pokrycia kosztów utrzymania maszyny - w szczególności pokrycia kosztów zużytego prądu (i licznika energii elektrycznej mierzącego to zużycie). Sposób rozliczania ustalany będzie indywidualnie.
  3. W przypadku ekstremalnie energooszczędnych systemów możliwe jest pominięcie kosztów prądu. Te kwestie również będą rozpatrywalne indywidualnie.
 8. VPS
  1. Użytkownik może zawnioskować o udostępnienie mu serwera VPS, jednak tego typu zasoby mocno zależą od potrzeb konkretnego użytkownika i dostępnych zasobów (dyskowych, CPU, RAM, adresów IP,…) i wnioski będą rozpatrywane indywidualnie.
 9. Inne
  1. Zachęca się użytkowników do wnioskowania o uruchamianie nowych usług ich interesujących, w tym w szczególności usług, których instalacji i bieżącego utrzymania sami się podejmą.
  2. Decyzja administratorów (w dowolnym temacie dotyczącym infrastruktury) na dany moment jest wiążąca, jednak można ponawiać wnioski w odstępie jednego miesiąca.
  3. Infrastruktura może zawierać w sobie usługi skonfigurowane przez administratorów, które nie zostały tu (lub gdziekolwiek) opisane. Usługi te zazwyczaj świadczą rolę pomocniczą dla innych usług lub są usługami testowymi.
  4. Administratorzy nie mają obowiązku opisywania wszystkich usług działających na infrastrukturze.
  5. Opisy usług niewymienionych w regulaminie (a opisanych) można znaleźć na ww. wiki.