Ethergeiger

Pomysłodawca atlantis
Koordynator atlantis
Status Otwarty

Urządzenie jest licznikiem Geigera, termometrem, barometrem oraz miernikiem wilgotności powietrza. Układ został zbudowany w oparciu o mikrokontroler Atmega328 oraz sterownik Ethernetu ENC28J60. Za komunikację odpowiada prosty stos TCP/IP za strony tuxgraphics.org. Aktualne wyniki pomiarów są udostępniane po wysłaniu requesta z odpowiednią komendą, w pakiecie UDP na port 56345.

Urządzenie obsługuje następujące komendy:

Komenda Znaczenie Odpowiedź Uwagi
AT Prośba o odpowiedź OK\r\n
ATI Informacja o urządzeniu i wersji softu EtherGeiger v0.1\r\n
AT+TEMP Temperatura z czujnika BMP085 +TEMP: [wartość]\r\n Aby uzyskać wartość w st. C należy podzielić przez 10
AT+TEMP2 Temperatura z czujnika DHT11 +TEMP2: [wartość]\r\n W st. C, z dokładnością do jednego
AT+PRESS Ciśnienie atmosferyczne z czujnika BMP085 +PRESS: [wartość]\r\n Pomiar w Paskalach - należy podzielić przez 100, aby uzyskać hPa
AT+HUM Wilgotność względna powietrza z czujnika DHT11 +HUM: [wartość]\r\n Wynik w procentach
AT+CPM Ilość impulsów z tuby Geigera zarejestrowanych w ciągu ostatnich sześćdziesięciu sekund +CPM: [wartość]\r\n
AT+SIVERT Promieniowanie tła +SIVERT: [wartość]\r\n Należy podzielić przez 10000, aby uzyskać wartość w uS/h
AT+UPTIME Uptime w sekundach +UPTIME: [wartość]\r\n

Niestety oprogramowanie obecnie wgrane do czujnika posiada drobny błąd, który wymaga ręcznego dodania znaku \0 na końcu przesyłanego polecenia. W przeciwnym razie czujnik nie rozpozna komendy.

  • Powiesić na ścianie
  • Wgrać nowszą wersję softu
  • Dopisać obsługę klienta Graphite'a, który automatycznie wrzucałby dane na HS-owy serwer, bez potrzeby stosowania proxy. Wymaga to dodania obsługi RTC pobierającego czas z NTP oraz resolvera DNS.

Zmiany w kolejnych wersjach o ile projekt wystartował.