Hovercraft

Koordynator lenwe
Status Otwarty

Nighthack - 25.10.2013

Version 5 (planned)

 • Redisign of hull
 • Use only one fan
 • power : 1x Li-Pol (2200 mAh)
 • lifting capacity : unknown (not build yet)

[PL]

Znana jest przybliżona masa modelu oraz powierzchnia jaką naciska na podłoże dzięki czemu można wyliczyć wstępnie wymaganą siłę aby unieść poduszkowiec.

Masa modelu: $$m=0.35 kg$$ Powierzchnia nacisku na podłoże: $$A=0.0473 m^{2}$$ Siła grawitacji: $$F_{g}=mA$$ $$0.35 kg\cdot9.80665 \frac{m}{s^{2}} = 3.43 N$$

Aby unieść model należy wytworzyć ciśnienie przeciwdziałające sile grawitacji. $$P_{wyporu}=\frac{F_{g}}{A} $$ $$3.43 N / 0.0473 m^2 ≥ 72.515 Pa$$

Na potrzeby projektu poduszkowca zostały przetestowane dostępne w Hackerspace wentylatory na specjalnie przygotowanym stanowisku badawczym. Na stanowisku mierzono przy pomocy Ururek wartości różnicy słupa wody która wynikała z nadciśnienia wytwarzanego przez wentylator. Po koniecznych obliczeniach została wyznaczona wartość ciśnienia statycznego.

Rodzaj wentylatora Układ wentylatorów Napięcie [V] $$\Delta h[m]$$ $$p_{stat} [Pa]$$
Osiowy pojedynczy 12 0.00545 54
Osiowy pojedynczy 24 0.01265 124
Osiowy podwójny 12 0.0076 75
Osiowy podwójny 24 0.0111 109

Obliczenia ciśnień statycznych(zebrane w powyższej tabeli) $$p_{stat} = \rho \cdot g\cdot\Delta h$$ gdzie: $$g=9.80665 \frac{m}{s^{2}}$$ $$\rho_{wody}= 1000 \frac{kg}{m^{3}}$$

Po wykonaniu obliczeń został widać że dla wytworzenia poduszki powietrznej wystarcza już samo ciśnienie statyczne pojedynczego wentylatora przy zwiększonej wartości napięcia. Wynik przedstawia filmik poniżej.

Jak widać na przedstawionym filmie model kręci się w kółko. Przyczyną jest siła bezwładności wentylatora oraz zawirowane powietrze dostające się pod model. Wprowadzono modyfikację w modelu aby temu zapobiec poprzez zastosowanie kierownicy strugi.

Najbliższe plany obejmują dokładniejsze przetestowanie wentylatorów i wyznaczenie ich parametrów. Projekt sukni i jej testy. Powiększenie modelu aby zrobić miejsce na elektronikę oraz napęd.

NightHack #12

Version 4

 • hull: foamed polystyrene board, 100x50x10cm, rounded
 • skirt: enclosed bag skirt made of thick foil and duct tape
 • power: 2x 12V 7Ah (dead…) gel acid batteries
 • propulsion: separate electric motor with 2 blade propeller (not really effective)
 • lifting capacity: 5kg (including batteries…)

hovercraft_4.jpg

NightHack #11

Version 3

 • lift fan: automotive radiator fan, 20 cm radius
 • hull: random polystyrene box

tourdepologne.jpg porannyspacerzpoduszkowcem.jpg

http://youtube.com/watch?v=ej3_GIgCJKM

Version 2

 • add another lift fan using another pizza box

latajacepudelkopopizzy.jpg

http://youtube.com/watch?v=jOJwNnlC3Dw

Version 1

 • proof-of-concept
 • hull: made out of pizza box
 • lift fan: taken from PS3 slim
 • propulsion: none
 • skirt: single strip of thick foil
 • externaly powered