Hovercraft

Koordynator lenwe
Status Otwarty

Nighthack - 25.10.2013

Version 5 (planned)

 • Redisign of hull
 • Use only one fan
 • power : 1x Li-Pol (2200 mAh)
 • lifting capacity : unknown (not build yet)

[PL]

Znana jest przybliżona masa modelu oraz powierzchnia jaką naciska na podłoże dzięki czemu można wyliczyć wstępnie wymaganą siłę aby unieść poduszkowiec.

Masa modelu: $$m=0.35 kg$$ Powierzchnia nacisku na podłoże: $$A=0.0473 m^{2}$$ Siła grawitacji: $$F_{g}=mA$$ $$0.35 kg\cdot9.80665 \frac{m}{s^{2}} = 3.43 N$$

Aby unieść model należy wytworzyć ciśnienie przeciwdziałające sile grawitacji. $$P_{wyporu}=\frac{F_{g}}{A} $$ $$3.43 N / 0.0473 m^2 ≥ 72.515 Pa$$

Na potrzeby projektu poduszkowca zostały przetestowane dostępne w Hackerspace wentylatory na specjalnie przygotowanym stanowisku badawczym. Na stanowisku mierzono przy pomocy Ururek wartości różnicy słupa wody która wynikała z nadciśnienia wytwarzanego przez wentylator. Po koniecznych obliczeniach została wyznaczona wartość ciśnienia statycznego.

Rodzaj wentylatora Układ wentylatorów Napięcie [V] $$\Delta h[m]$$ $$p_{stat} [Pa]$$
Osiowy pojedynczy 12 0.00545 54
Osiowy pojedynczy 24 0.01265 124
Osiowy podwójny 12 0.0076 75
Osiowy podwójny 24 0.0111 109

Obliczenia ciśnień statycznych(zebrane w powyższej tabeli) $$p_{stat} = \rho \cdot g\cdot\Delta h$$ gdzie: $$g=9.80665 \frac{m}{s^{2}}$$ $$\rho_{wody}= 1000 \frac{kg}{m^{3}}$$

Po wykonaniu obliczeń został widać że dla wytworzenia poduszki powietrznej wystarcza już samo ciśnienie statyczne pojedynczego wentylatora przy zwiększonej wartości napięcia. Wynik przedstawia filmik poniżej.

search?q=B3_Bx-HMUMM&btnI=lucky

Jak widać na przedstawionym filmie model kręci się w kółko. Przyczyną jest siła bezwładności wentylatora oraz zawirowane powietrze dostające się pod model. Wprowadzono modyfikację w modelu aby temu zapobiec poprzez zastosowanie kierownicy strugi.

Najbliższe plany obejmują dokładniejsze przetestowanie wentylatorów i wyznaczenie ich parametrów. Projekt sukni i jej testy. Powiększenie modelu aby zrobić miejsce na elektronikę oraz napęd.

NightHack #12

Version 4

 • hull: foamed polystyrene board, 100x50x10cm, rounded
 • skirt: enclosed bag skirt made of thick foil and duct tape
 • power: 2x 12V 7Ah (dead…) gel acid batteries
 • propulsion: separate electric motor with 2 blade propeller (not really effective)
 • lifting capacity: 5kg (including batteries…)

hovercraft_4.jpg

NightHack #11

Version 3

 • lift fan: automotive radiator fan, 20 cm radius
 • hull: random polystyrene box

tourdepologne.jpg porannyspacerzpoduszkowcem.jpg

http://youtube.com/watch?v=ej3_GIgCJKM

Version 2

 • add another lift fan using another pizza box

latajacepudelkopopizzy.jpg

http://youtube.com/watch?v=jOJwNnlC3Dw

Version 1

 • proof-of-concept
 • hull: made out of pizza box
 • lift fan: taken from PS3 slim
 • propulsion: none
 • skirt: single strip of thick foil
 • externaly powered