Reanimacja Wołny

Koordynator gh05t(Duch)
Status Zakończony

Projekt mający na celu ożywienie zmasakrowanej radiostacji Wołna znajdującej się w Hackerspace, a mającej szansę stać się dyżurnym narzędziem do działania dla przyszłych krótkofalowców, biorących udział w kursie organizowanym przez Siwego.

Operacja się udała, pacjent zmarł. Na pamiątkę zostawiliśmy gałkę strojenia.

  • Uporządkowanie przewodów
  • Wzmocnienie ścieżek w pozostałościach zasilacza
  • Uruchomienie części zasilanej 5/12V
  • Umocowanie odłażącej ścianki przedniej
  • Renowacja obudowy, ogarnięcie gałek i przycisków

Wersja 0.0.2 (w trakcie realizacji)

  • Stworzono płytkę układu zasilania końcówki mocy - 24V 10-11A

Wersja 0.0.1

  • Rozebrano herezje układowe przeprowadzone przez poprzedniego demolanta
  • Zmontowano i uruchomiono prostowniki i stabilizatory dla napięć 5 i 12V